Mikkelin evakkovaelluksen kuvia 10.9.2011
Kuvat Jarmo Airosalo